Weber

Weber

С вековна международна история, която започва във Франция още през 1665, Saint-Gobain Group (Сен Гобен Груп) е световен лидер на пазара на строителни материали, предоставяйки иновативни решения за енергийна ефективност и опазване на околната среда.

Концернът оперира в 64 страни с отчетени продажби от 40 млрд. евро за 2010, а общият брой на служителите й в световен мащаб e 190 000 души. Иновацията е в основата на стратегията за развитие Сен Гобен.

Концернът разполага с 20 изследователски центъра и 100 центъра за развойна дейност, бюджетът на компанията за развойна дейност през 2010 възлиза на 402 милиона евро. Сен Гобен е световен или европейски лидер във всяко едно от бизнес направленията си.

Защо да изберете продуктите на Weber?

  • Продуктите на Weber са резултат от детайлното познаване на местния пазар и натрупания дългогодишен международен опит;
  • С грижа за бизнеса: цялостни хидроизолационни решения при изграждането на басейни;
  • Тествани и изпитани продукти, които повишават ефективността на строителния процес;
  • Специални обучения и тренинги за новите продукти и решения;
  • Структурата на Вебер е изградена от добре позиционирани и специализирани заводи, което прави предлаганите продукти и услуги по-достъпни и удобни;
  • С грижа за клиента: активно сътрудничество с клиента с цел повишаване качеството на обслужване;
  • С грижа за околната среда: внимание към екологично чистите продукти. Намалени разходи за транспорт и намалени емисии на CO², благодарение на добре позиционираната дистрибуторска мрежа.
  • Продуктите на Вебер са тествани в система, тоест всеки един от слоевете строителни материали е съвместим с останалите и отговаря на технологичните изисквания за якост и гъвкавост. Препоръчваме винаги да се работи на строителния обект със системни продукти.