fbpx
bgsqenmkroru

Условия за ползване

www.Baseini.NET е интернет страница, предназначена за електронна търговия и презентация на продукти, чийто създател и собственик е фирма "Пуулс ЕУ" ЕООД. Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на сглобяеми басейни, препарати за вода, аксесоари за басейни и други артикули, производство на чешкия завод Mountfıeld, на който нашата фирма е официален представител за България, както и на други производители. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! "Пуулс ЕУ" ООД си запазва правото да променя цените без да дължи предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, дължащи се на потребителската компютърна конфигурация. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него. Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма "Пуулс ЕУ" ЕООД. Всеки един регистриран потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на магазина, от първоначалното влизане до напускането му.

Необходими условия, за да се направи онлайн поръчка: 1. Регистрация в електронния магазин. 2. Валиден email адрес. 3. Вярно попълнени адреси за доставка и фактуриране. 4. Вярно попълнени данни за контакт.

Активирането на поръчката на определена стока става чрез натискане на бутона “Купувам” и завършване на процеса от три стъпки за изпращане на поръчка.

Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента и „Пуулс ЕУ” ЕООД. При направена от вас поръчка, ще получите потвърждение на поръчката на посочения от вас e-mail адрес. Администраторът на магазина ще се свърже с Вас по телефона или е-мейла за потвърждение на поръчката.

Ограничения Потребителите на магазина нямат право:

1. Да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на "Пуулс ЕУ" ЕООД.

2. Да ползват автоматизирани системи за зареждане (download) на каквато и да било информация от www.baseini.net.

3. Да претоварват системата с фиктивни заявки или друга информация (flood).

4. Потребителите нямат право да ползват screenshot на www.baseini.net без изрично разрешение на "Пуулс ЕУ" ЕООД.

Този електронен магазин съдържа линкове към други сайтове. "Пуулс ЕУ" ЕООД не носи отговорност за тяхното съдържание.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА -

ВАЛИДНИ САМО ЗА ПОРЪЧКИ НА СТОЙНОСТ ПОД 1000 лева (За поръчки над 1000 лева Условията за доставка са описани в Договора за доставка и се определят от него)

1. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес за доставка.

2. При избор на “доставка с наложен платеж” , клиента е длъжен да заплати стоката при получаването й на приносителя.

3. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

4. Ако клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес "Пуулс ЕУ" ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

5. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА 1. Клиент, поръчал стока през електронния магазин www.baseini.net и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, според Гаранционните условия, определени в Гаранционната карта или само в един от следните случаи:

- при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;

- не е спазен предварително уговорения срок за доставка;

- доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;

- цената не съответства на оферираната;

- при условията на чл.69,ал.3 от ЗЗППТ;

- рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.

2. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да поиска рекламация в следните случаи и срокове:

2.1. Ако по време на нейната експлоатация са настъпили повреди, предвидени като гаранционни;

2.2. В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.

3. Рекламации се приемат, както следва:

По т.2.1 - в срока предвиден в гаранционната карта, придружаваща стоката, след подробното попълване на формуляра за рекламация.

По 2.2 - в 14-дневен срок от получаването на стоката при условие, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана и е с ненарушена оригинална опаковка.

Транспортните разходи по т.3 са за сметка на клиента, освен ако писмено не е уговорено друго.

Консумативи, аксесоари и резервни части не подлежат на гаранционни претенции. Гаранция за тях се поема само в случай, че са заложени в системи, ремонтирани от сервизни специалисти на фирмата доставчик.

4. Когато доставената стока е с гаранция и клиентът е редовно снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

"Пуулс ЕУ" ЕООД не носи отговорност за:

1. За пропуснати ползи имащи отношение към актуалността и съдържанието на изложените в сайта оферти, печатни грешки или разминаване във визуализацията на цветовете, дължаща се на настройките на компютърната конфигурация на потребителя.

2. За изложената информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които www.baseini.net осигурява връзка.

3. Спрямо клиента в случай на липса на складова наличност на оферирана стока или друга невъзможност оферираната стока да бъде доставена на клиента веднага, или в уговорения срок.

С използването на страницата www.baseini.net Потребителят се задължава да се запознае и да спазва настоящите Общи условия.

Продуктите, предлагани от Пуулс ЕУ ЕООД чрез този онлайн магазин не са предназначени за обществена (публична) употреба.

Потребителят е уведомен от Пуулс ЕУ ЕООД, че при употребата на всички електрически уреди и аксесоари включително (но не изчерпателно) филтърни помпи, термо-помпи, акваджетове, джакузита и др. трябва да има изправна електрическа система с дефектнотокова защита, според инструкциите и/или спецификациите на продукта, независимо дали това е описано в информацията за конкретния продукт в този уебсайт. Информацията за продуктите в този уебсайт е само информативна търговска информация и не може да бъде разглеждана, като официален документ за спецификациите и инструкции за употреба. Пълните инструкции на всеки продукт за предоставят на Потребителя преведени на български език, ведно с продукта. Тъй като е невъзможно доказването на факта на предоставяне на инструкции от Пуулс ЕУ ЕООД, Потребителят се задължава да изиска актуални такива в хартиен или дигателен вариант, дори, ако в описанието на избрания продукт има линк за свалянето им и в случай на спор Потребителя ще се счита уведомен за това.

При употреба на препрати Потребителят се задължава да прочете етикета на гърба на препарата преди да започне работа с него. Ако етикет липсва или е нечетлив, Потребителят се задължава да изиска такъв от Пуулс ЕУ ЕООД, или да върне неупотребяван продукта. Потребителят е длъжен да спазва всички инструкции на етикета за работа и съхранение.

Потребителят се задължава да следва всички правила за безопасност, включително и общите такива, при употреба на водни и други съоръжения, препарати и електрически уреди, които не са конкретно описани в инструкциите. Пуулс ЕУ ЕООД не носи и не може да носи отговорност за всякакви видове щети, причинени от неправилна употреба, липса на поддръжка и стопанисване или непредпазливост. Потребителят е изцяло отговорен за начина, по който използва продукта, изправността и безопасността на терена и средата, в която го използва, контрола за безопасността на съоръжението и хората, които го използват, включително и деца.

Употребата на водни съоръжения, електрически уреди и препарати може да причини тежки телесни повреди, материални щети, включително смърт, ако не са спазени правилата за безопасна експлоатация! Използвайте тези продукти отговорно! Не забравяйте, че преди употребата на всеки продукт, той трябва да бъде инспектиран за възможни повреди, както и има нужда от переодична профилактика, която е грижа и отговорност на Потребителя. Потребителят е уведомен, че неправилното използване на препарати може да доведе до токсично отравяне, телесни повреди, експлозия, пожар или други щети. Винаги дръжте препаратите под ключ и далеч от деца!

Предоставената информация от Потребителя при регистрация е поверителна и Пуулс ЕУ ЕООД няма право да я предоствя на трети лица.

Тези Общи условия се отнасят до всички Потребители изпозващи, уебстраницата www.baseini.net, независимо дали са регистрирани и/или направили поръчка онлайн чрез нея. В случай, че за покупката на даден продукт е подписан допълнителен Договор за доставка, клаузите му не анулират тези в настоящите Общи условия, ако не са в противоречие едни с други.  Ако бъде установено такова противоречие, тежест следва да има клаузата/те на допълнителния Договор за доставка (в случай, че е подписан такъв), но само по отношение на противоречивата/те клауза/и, всички останили клаузи на настоящите Общу условия допълват Договора за доставка.

Всяка договорка между страните - Потребител и Пуулс ЕУ ЕООД различна или в разрез с описаните в Общите Условия следва да бъде направена само в писмен вид с изричното писмено съгласие на страните.

Полезно

Отзимяване на басейна

Отзимяване на басейна

1. Почистване на басейна

• Преди пълнене с вода, почистете стените и дъното на басейна от замърсявания. За стените, използвайте продукта Azuro Clear Forte. Сложете върху гъба от препарата Azuro Clear Forte и нанесете на замърсеното фолио.Оставете за 10 минути. Почистете с гъба замърсените места и щателно изплакнете с вода. В случай на силно замърсяване, повторете съответната процедура.

  • Извадете от водата и от дъното на басейна едрите боклуци с помощта на дръжка и дълбока мрежа.

  2. Проверка на изправността на електрическата инсталаци...

Прочети повече

Новини

Басейн Ibiza в новия сериал на bTV

Басейн Ibiza в новия сериал на bTV

Директно от снимачната площадка на новата супер-продукция на bTV, Ви представяме басейн Ибиза 4. Всяка вечер в праймтайма, зрителите на телевизията ще имат възможност да се насладят на сериал, чийто мащаби до момента са непознати за българското кино. Сериалът ще бъден сниман в различни части на света, а басейнът е инсталиран на една от снимачните площадки в Киноцентър "Бояна" в идиличните поли на Витоша. Създателите на сериала пазят подробностите около сюжета в тайна, а снимките продължават еждневно. Ние от Baseini.NET сме горди, че с...

Прочети повече

Връзка с клиента

Свържете се с нас

Свържете се с нас

ПУУЛС ЕУ ЕООД

Булстат: BG202491685 

 

Телефон: +359 (0) 2 482 96 98


Mоб. Телефон: 0876 34 30 73 

Skype: Baseini.net

 

Централен офис: гр. София, бул."Цар Борис" III, No245

e-mail: sales /@/ baseini.net

 

Работно време: понеделник - петък 10.00ч - 18.00ч; събота и неделя - почивни дни;

 

Прочети повече

Последни продукти

Случаен продукт